Tajuk: Kaidah Jawi Melayu

Tema: memperkasakan tulisan jawi di era globalisasi

Biodata:
Nama: prof dr kang kyoung seok (E-Mel: kks@dufs.ac.kr )

Dilahirkan di Seoul,Korea Selatan pada tahun 1955.
Prof.(Daegu Univ of Foreign Studies,Korea Selatan)
M.A.(1986 Jabatan Pengajian Melayu, Univ Malaya;Tesis="Perkembangan Tulisan Jawi Dalam Masyarakat Melayu" Telah diterbitkan di Utusan Princorp 1986(Edisi Jawi) serta telah diterbitkan di DBP 1993 & 1995(Edisi Jawi)) 
Ph.D.(1992 Akademi Pengajian Melayu,Univ Malaya;Disertasi="Gaya Bahasa "Sejarah Melayu" Telah diterbitkan di DBP 1995(Edisi Jawi))
*Kursus M.A. & Ph.D. telah ditaja oleh Dato' Syed Kechik Foundation
B.A.(1978 jabatan pengajian melayu-indonesia,Hankook Univ of Foreign Studies,Seoul,Korea Selatan)
M.A.(1982 Graduate School of Interpretation & Translation,Hankook Univ of Foreign Studies,Seoul,Korea Selatan)
1987 profesor pelawat pendek di Univ Leiden,Belanda, Univ London,,Oxford univ,UK
1988 profesor pelawat pendek di Tokyo Univ of Foreign Studies,Osaka Univ of Foreign Studies,Tenri Univ,Japan
1993 pembimbing kursus bahasa korea di Uitm di atas Dasar Pandang ke Timur
1994 fellow yang pertama di Akademi Pengajian Melayu,UM(Pengrumian Manuskrip Jawi "Hikayat Isma Yatim")
1995 profesor pelawat di Northpark Univ di Chicago,Northern Illinois Univ,USA
1996~2001 profesor pelawat pendek di Texas A&M univ,USA 
2002 profesor pelawat di Northpark Univ di Chicago & Cornell Univ di Ithaca,NY,USA

Buku-buku yang telah diterbitkan:
1.perkembangan tulisan jawi dalam masyarakat melayu(DBP1990&1993)
2.gaya bahasa "sejarah melayu(sulalatus salatin)"(DBP1995)

seminar2 yang telah kertaskerja saya dibentangkan:
1986 persidangan antara bangsa tamadun melayu I(kementerian kebudayaan belia dan sukan)
1989 persidangan antara bangsa tamadun melayu II(kementerian kebudayaan belia dan sukan)
1992 persidangan antara bangsa tamadun melayu III(kementerian kebudayaan belia dan sukan)
1992 persidangan antarabangsa sejarah bahasa melayu(persatuanlinguistik malaysia)
1994 seminar sejarahh melayu melaka(persatuan sejarah malaysia)
dsb.

kesimpulan(cadangan):
1.pewujudan lelaman jawi dipercepat di atas Internet
2.word jawi dan kekunci dilengkapi atau disusun rapi
3.manuskrip jawi di Univ Cornell di Amerika Syarikat dinantikan untuk ditransliterasikan
4.cawangan pusat jawi melayu diekspot ke seluruh dunia,asalkan setiap satu negara ada jabatan pengajian melayu di salah satu universitinyatugas:
1.kaidah tulisan jawi mesti dipatah-balikkan kepada sistem tulisan jawi yang disusunkan ZABA.
2.sejyds(sistem tulisan jawi yang disempurnakan) makin hari makin menghadapi banyak masalah oleh generasi baru.mereka enggan menerima penggunaan jangankan EJYD,tulisan jawi sendiri daripada tulisan rumi.
3.globalisasi dianggap sebagai diperamerikakan sehinggaa setiap satu bahasa kebangsaan untuk bangsanya didesak digantikan dengan bahasa inggris serta tulisan jawinya digantikan dengan tulisan rumi untuk masyarakat melayu ini.
4.EJYD menghalang generasi muda mendekati manuskrip jawi yang ditulis dalam sistem tulisan jawi yang disusun oleh ZABA.
5.EJYD telah menjadi lebih serupa dengan ejaan rumi di dalam pengejaan.Oleh sebab itu ianya telah menghilang sifat 
"simplisiti"

Pertanyaan saya:
1.Apakah generasi muda melayu berminat tulisan jawi?
2.Jika tidak,kenapa pula?
3.Apa kesusahannya pemahiran tulisan jawi?
4.Dengan cara apa masalah engganberminatnya boleh diatasi?


Kaidah Jawi Melayu

Tulisan itu tempat yang menyimpan bahasa.Lafaz untuk bahasa semasanya disimpan di dalam tulisannya.Ada kalanya didapati tulisan itu tidak serupa dengan lafaz bahasa semasanya.Ini kerana di sana terdapat sesuatu kaidah.
Dengan kata lain,dengan dibaca tulisan tertentu sahaja,kita tidak boleh merekonstruksikan lafaz asal bahasa semasanya.Hanya dengan bantuan kaidah,baharulah kita boleh merekonstruksikan lafaz asalnya.
Di sini bolehlah kita ambil contohnya.
ba.alif.ca=bac
ba.
========================================================================

      Ilmu Jawi=Jawiology자위학


Jawi satu2nya unsur kemelayuan di masyarakat melayu.
자위만이 유일한 말레이사회의 순수한 요소인것이다.언어학,문법,역사등등이 외국으로부터 번안되어지는 동안에 자위는 아랍에서 인도를 거쳐 말레이사회로 흘러들어와서
정착되었다.

Bidang jawi boleh dibahagikan ke 8 bahagian iaitu;
이 자위학은 8가지 분야로 나뉘어진다.

1.jawi dari segi bahasa(cf.rumi)

2.jawi dari segi sastera(tertulis dalam tulisan jawi)

3.jawi dari segi agama(digunakan untuk menyampaikan makna agama Islam)

4.jawi dari segi komersial(papan)

5.jawi dari segi budaya(harta benda=mauskrip jawi)

6.jawi dari segi sejarah(menyatakan kenyataan sejarah masyarakat melayu)

7.jawi dari segi arkib(disimpan untuk anak cucu)

8.jawi dari segi pustaka(tertinggal sebagai warisan masyarakat melayu)
========================================================================
prof(korea) dr(malaysia) kang kyoung seok's On-Line(Cyber,E-Learning)Jawi Class(Jawiology) 

week1 
week2
week3
week4
week5
week6
week7
                           mid-term exam
week8
week9
week10
week11
week12
week13
week14
                           final-term exam
=========================================================================
http://dbp.gov.my/dbp98/majalah/pelita22/feb/pb02sar2.htm

SARI BAHASA
Jawi: Menongkah Cabaran, Menggunung Harapan 
 
Oleh Shahrun Nizal Mohd Nor
-------------------------------------------------------------------------- 
KEDATANGAN agama Islam ke alam Melayu bukan sahaja mengubah kepercayaan yang dianuti oleh bangsa Melayu, tetapi juga membawa tradisi penulisan dalam perkembangan bahasa Melayu melalui tulisan jawi. Tulisan jawi berasal daripada huruf Arab yang disesuaikan dengan keperluan dan sifat fonologi bahasa Melayu.Tulisan jawi pada peringkat awalnya mengalami perkembangan yang cukup pesat melalui sistem pendidikan agama, sama ada di pondok pengajian mahupun di masjid. Pendidikan agama sememangnya tidak dapat dipisahkan dengan tulisan jawi kerana pendidikan agama menekankan pengajian al-Quran yang menggunakan bahasa Arab.

  Tulisan jawi membawa dimensi baru dalam tradisi pengembangan ilmu, khususnya ilmu agama dalam masyarakat Melayu dengan terhasilnyakitab agama yang ditulis dalam bahasa Melayu.Melalui tulisan jawi juga, hasil kesusasteraan Melayu berkembang dengan pesat apabila banyak hikayat lama dikarang dan disebarluaskan. Namun,sifat kepengaranganMelayu berbeza daripada sifat kepengarangan Barat.Mereka tidak meletakkan nama mereka sebagai penulis kerana beranggapantulisan mereka milik masyarakat.Sebelum kemunculan tulisan jawi, tradisi kesusasteraan masyarakat Melayu, bercorak lisan.Hasil kesusasteraan yang wujud pada masa itu disampaikandari mulut ke mulut secara turun- temurun hingga mewujudkan pelbagai versi,dan tidak diketahui sumber sebenar cerita tersebut.Hasil kesusasteraanlama sepertiHikayat Hang Tuah, Hikayat Banjar, Hikayat Raja-rajaPasai, Hikayat Iskandar Zulkarnain, biar puntidak diketahui pengarangnya, terus tersebar luas melalui peranan yang dimainkan oleh tulisan jawi.
Sebagai warisan tamadun Melayu, tulisan jawi mempunyai kedudukan yang istimewa dalam konteks perkembangan kebudayaan Melayu di Nusantara.Seiiring dengan perkembangan bahasa Melayu pada ketika itu, tulisan jawi menjadi begitu penting dalam semua urusan.Hal ini terbukti apabila surat-menyurat dalam bahasa Melayu, antara pemerintah dengan pedagangmenggunakan tulisan jawi.Dalam era penjajahan Inggeris pula, pegawai Inggeris yang berkhidmat di Tanah Melayu, bukan sahaja terpaksa menguasai bahasaMelayu, tetapi juga menguasai tulisan jawi, bagi memudahkan urusan mereka dengan pemerintah Melayu. Hal ini dapat dibuktikan melalui koleksi warkah Francis Light yang kini tersimpan di Muzium Perpustakaan British, bertarikh antara tahun 1786 hingga tahun 1794.
Seperti yang dijelaskan, tulisan jawi memainkan peranan yang penting dalam kehidupan masyarakatMelayu sehinggalahkedatangan Inggeris yang menjajah Tanah Melayu.Pihak Inggeris memperkenalkan tulisan rumi kepada masyarakattempatan melalui penubuhan sekolah Inggeris dan kemudian di sekolah Melayu pula.Sungguhpun begitu, golongan yang lahir daripada sistem pendidikan Inggeris masih mampu menguasai tulisan jawi kerana sejak kecillagi, mereka telah didedahkan dengan pengajianal-Quran secara tidak formal.Selepas Tanah Melayu mencapai kemerdekaan, tulisan rumi digunakan secara meluas dalam urusan pentadbiran dan pendidikan.Keadaan ini menyebabkanpenggunaan tulisan jawi terpinggir daripada arus perdana.Generasi yang lahir selepas itu tidak dapat lagi melihat peranan dan fungsi tulisan jawi, kecuali dalam hal-hal yang berkaitan dengan agama.
Meninjau penggunaan tulisan jawi kini, didapati bahan bacaan dalam tulisan jawi amat kurang.Satu-satunya akhbar jawi yang masih wujud ialah Utusan Melayu dan Utusan Zaman (terbitan hari Ahad).Selain itu, terdapat juga majalah berkala terbitan jabatan agama yang diterbitkan menggunakan tulisan jawi, di samping tulisan rumi.Hal ini amat berbeza daripada senario yang berlaku pada tahun-tahun 1960-an, 1950-an dan sebelumnya.Ketika itu, penggunaan tulisan jawi di dalam media cetak begitu meluas hinggakan majalah hiburan seperti Majalah Filem, Gelanggang, Hiboran, selain Mastika, Majalah Guru, ditulis dalamtulisan jawi.Kini, hanya ada beberapa buah akhbar dan majalah yangmenyediakan ruangan belajar tulisan jawi. Akhbar Berita Minggu menyiarkan ruangan Pintar Jawi setiaphari Ahad, kelolaan Matlob, selain ruangan kelolaannya dalam Harian Metro.Majalah Pelita Bahasa turut menyiarkanruangan jawi yang dikelolakan oleh Matlob.
Generasi muda kini, kurang mendapat pendedahan yang meluastentang tulisan jawi.Amat sukar untuk menemukan generasi di bawah umur 30 tahun yang mampu menguasai jawi dengan baik, samaada kemahiran membaca atau kemahiran menulis.Keadaan ini amat berkait rapat dengan sistem pendidikan yang mereka terima. Kebanyakannya hanya mengenali tulisan jawi semasa di sekolah kebangsaan dalam mata pelajaran agama.Justeru, tidak hairanlah terdapat segelintir individu yang beranggapan bahawatulisan jawi merupakan tulisan yang dikaitkan dengan agama Islam semata-mata.Sedangkan hakikatnya, sejarah membuktikan bahawa tulisan jawi pernah memainkan peranan yang sama dengan rulisan rumi pada masa dahulu.
 
 
Bagi pelajar sekolah aliran agama, penguasaanmereka terhadap tulisan jawi agak memuaskan.Berbanding dengan pelajar Melayu sekolah aliran kebangsaan yang hanya menerima pendedahan melaluimata pelajaran agama, pelajar sekolah agama, khususnya sekolah agama kerajaan negeri dan sekolah agama rakyatmempraktikkan kemahiran menggunakan tulisan jawi.Hal ini demikian kerana mereka diwajibkan mengambil mata pelajaran akademik, seperti Pengajian al-Quran dan Sunah, Tasawwur Islam, Syariah Islam dan Bahasa Arab, selain mengambil mata pelajaran sukatan agama seperti Hadis, Tauhid, Fikah, Balaghah, dan sebagainya untuk tujuan persijilan. 
 

Ibu bapa sepatutnya memainkan peranan yang penting untuk mendidik anak mereka menguasai tulisan jawi dengan caramenyediakan bahan bacaan jawi di rumah dan menghantar anak mereka ke kelas agama. Amatlah menyedihkan apabila terdapat generasisekarangyang tidak mahir membaca dan menulis tulisan jawi.Tambah menyedihkan apabila terdapat segelintir masyarakat muda yang langsungtidak mengenali huruf jawi dan beranggapan bahawa tulisan jawi hanya selayaknya digunakan oleh orang tua sahaja. Keadaan yang berlaku ini berhubung kait dengan sikap ibu bapa yang tidak menitikberatkanpengetahuan agama anak-anaknya. 
Memandangkan kedudukan tulisan jawi yang semakin terancam, usaha yang giat perlu dilakukan agar warisan ini tidak hanya tinggal dalam lipatan sejarah.Cara yang paling berkesan untuk memantapkan penguasaan tulisan jawi dalam kalangan generasi mudaadalah melalui pendidikan. Kemahiran menulis dan membacatulisan jawi mestilah dijadikan teras dalam mata pelajaran pendidikanagama di sekolah.Kemahiran ini mestilah diajarkan secara langsung, bukannya secara tidak langsung seperti sistem pendidikan sekarang. Jika kini, pelajar menggunakan tulisan rumi untuk menjawab peperiksaan mata pelajaran pendidikan agama, sewajarnyatulisan jawiwajib digunakan untuk menjawab soalan peperiksaan mata pelajaran tersebut sebagai tindakan praktiknya.
Di samping itu, pengenalan tulisan jawi perlu dimasukkan dalam sukatan pelajaran Bahasa Melayu di sekolah. Usaha ini kelak akanmengubah pandangan dan persepsi masyarakat terhadap tulisan jawi.Anggapan prejudis bahawa tulisan jawi sinonim dengan Islam semata-mata hinggamenyulitkan penerimaan masyarakat bukan Melayu terhadap tulisan jawi, akan terkikis melalui usaha memperkenalkan tulisan jawi kepada semua pelajar.Usahaini mungkin akan mendapat tentangan daripada pejuang bahasa ibunda yang lain, namun, melalui ketegasan kerajaan,tentangan sedemikian boleh diatasi.Pejuang bahasa ibunda yang lain tidak perlu risau jika tulisan jawi dimasukkan dalamsukatan mata pelajaran Bahasa Melayu di sekolah kerana pengenalan pemelajaran tulisan jawi ini tidak bertujuan untuk menghakis kewujudan bahasa dan tulisan ibunda mereka.Sebaliknya, mereka perlu menerima langkah ini secara positif danmembalas toleransi bangsaMelayu yang menerima tulisan rumi sebagai tulisan bagi bahasa kebangsaan, dan toleransi kerajaan yang masih membenarkanbahasa ibunda yang lain terus dipelajari di sekolah.
Padaperingkat pengajian yang lebih tinggi, pengenalansejarah perkembangan tulisan jawi dan kemahirannya perlu dimasukkan dalam sukatan pelajaran bagi kursus tamadun Islam dan kenegaraan Malaysia yang diwajibkanbagi pelajar universiti. Selain itu, pelajar yang mengikuti program Ijazah Bahasa Melayu perlu diwajibkan mempelajari tulisan jawi.Apabila langkah pendedahan ini dijalankan, barulah kerajaan perlu memikirkan untuk memperkenalkan jawi sebagai salah satu subjek akademik di sekolah.
Sebagai langkah untuk mempromosikan tulisan jawi, kerajaan melalui pihak berkuasa tempatan perlu mewajibkan setiap premis perniagaan menulis nama syarikat mereka dalam tulisan jawi, di samping tulisan rumi, selain memperluas penggunaan tulisan jawi pada papan tanda nama jalan seperti sekarang.Hakikatnya, menulis nama syarikat dalam tulisan jawi di premis perniagaanbukanlah perkara baru. 
Jika kita rajin meninjau bangunan lama yang berusia lebih 50 tahun di bandar besar, masihdapat ditemukan kesan penggunaan tulisan jawipada premis perniagaan mereka. Fenomena orang bukan Melayu yang mampu menguasai tulisan jawi, khususnya sebelum zaman merdeka, bukanlah sesuatu yang mengejutkan.Sebahagian daripada budaya Melayu seperti cara berpakaian, bahasa, dan tulisannya diasimilasikan ke dalam masyarakatbukan Melayu seperti keturunanCina peranakan.Sejarah juga telah membuktikan bahawa golonganCina peranakan pernah menerbitkan akhbar Jawi Peranakan dalam bahasa Melayu sekitar awal abad ke-20.

Sebagai galakan kepada generasi muda, pertandingan dan peraduan menulis dalam tulisan jawi perlu diadakan.Pada peringkat sekolah perlu diadakan pertandingan menulis karya dalam tulisan jawi, selain pertandingan menulis khat.Pertandingan sebegini perlu diperluas ke peringkat daerah, negeri, dan seterusnya kebangsaan.Pada peringkat yang lebih umum pula, pertandingan sebegini perlu diadakan oleh pelbagai pihak seperti Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP), Kementerian Belia dan Sukan, Kementerian Kebudayaan, Pelancongan dan Kesenian dalam program yang melibatkan belia.
Kecanggihan teknologi seharusnya dimanfaatkan untuk memperkembang penggunaan tulisan jawi.Umpamanya, usaha sebuah pihak syarikat rakaman yang mengeluarkan video cakera padat yang menampilkan kaedah pemelajaran alif ba ta melalui nyanyian kanak-kanak, yang ternyata mampu menarik minat kanak-kanak untuk menguasai tulisan jawi.Justeru, pihak yang bertanggungjawab seharusnya menggunakan kesempatan kecanggihan teknologi dengan mencipta perisian komputer untuk pemelajaran tulisan jawi. 
Sememangnya para pejuang bahasa Melayu yang lalu seperti pejuang Angkatan Sasterawan 50 (Asas 50) berusaha sedaya-upaya untuk mengangkat bahasa Melayu ke tahap yang sewajarnya, terutama sekali menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi di negara ini.Tanpa perjuangan dan pengorbanan mereka, tidak mungkinbahasa Melayu dimartabatkan seperti sekarang. Namun, pejuangan bahasainibelum cukup bermaknajika tulisan yang menjadiidentiti bahasa Melayu sejak ratusan tahun yang lalu terus terpinggir lebih-lebih lagi selepas zaman kemerdekaan.
Sehubungan dengan itu, sudah tiba masanya para cendekiawan bahasa Melayu memperjuangkan tulisan jawi sebagai salah satu agenda untuk memartabatkan bahasa Melayu.Mereka tidak seharusnya berada dalam keadaan selesa dan menumpukan kerja mereka sebagai penyelidik bahasasemata-mata tanpa menyedari bahawa satu khazanah terbesar bahasa Melayu kianterhakis. Mereka harus sedar, tanpa tulisan jawi, bahasa Melayu tidak mungkin mampu menjadi lingua franca pada suatu masa dahulu.Persatuan Pencinta Jawi Malaysia (Penjawim) yang mengumpulkan pencinta jawi dan ahli bahasa perlu menjalankan kempen mereka dengan lebih meluas.Kewujudan persatuan ini tidak memadai jika sekadar melepaskan batuk di tangga kerana sehingga kini, masyarakat masih belum nampak akan peranan besar yang mereka mainkan dalam memartabatkan tulisan jawi.
Memartabatkan tulisan jawi sepatutnya menjadi agenda semua, bukandibebankan kepada pejuang bahasa atau organisasi seperti DBP dan Kementerian Pendidikan sahaja. Kita perlu bertanya, mengapabangsa lain dapat mengekalkan tulisan mereka, sedangkan bangsa Melayu terus meminggirkan warisan tulisannya?Gerakan politik yang mendakwa pihakmereka memperjuangkan bangsa Melayu perlu menilai sumbangan mereka terhadap perkembangan tulisan jawi.
Sebagai langkah awal, mereka bolehlah menggerakkan sayap pemuda dan pemudi mereka untuk menyebarluaskan tulisan jawi kepada generasi muda.Jika langkah ini tidak dilakukan, sewajarnya mereka bertanya diri mereka sendiri:Di manakah jati diri Melayuorang Melayu tanpa jawi?Mereka seharusnya mencontohi gerakan politik dan pertubuhan sosial Cina yang giat memperjuangkan hak bangsa mereka untuk terus mengekalkan warisan bahasa dan tulisan mereka.
Biarpun sudah memasuki alafbaharu dengan kecanggihan dunia teknologi maklumat kini, usahlah kita melupakan tulisan jawi yang begitu besar peranannya terhadap perkembangan bahasa Melayu.Jika tulisan ini terus dipinggirkan dan diperlekeh, tulisan jawi kelakhanya akan menjadi sejarah untuk tatapan generasi akan datang.Bangsa Melayu yang mewarisi tulisan ini dan rakyat Malaysia yang cinta akan bahasa Melayu amnya, seharusnya berbangga dengan warisan yang tidak ternilaiini.Keunggulan tulisan ini perlu terus dipertahankan agar "tidak lapuk dek hujan dan tidak lekang dek panas".
========================================================================
http://www.unesco.or.kr/cyberlang/yaacob.htm  
Digitisation of an Endangered Written Language:The Case of the Jawi Script
Mashkuri Yaacob; Zainab A.N.;Rohana Mahmud & Nor Edzan Che Nasir University of Malaya, Kuala Lumpur.
ABSTRACT
Jawi is the Malay writing script based on the Arabic script that adds six extra characters to accommodate Malay vocal sounds. The use of this script is fast dwindling and the Malaysian government as well as interested parties have attempted to promote the use of the script through digitisaion projects. This paper describes the attempts in Malaysia to promote the use of the Jawi script through collaborative ventures between government agencies, educational institutions and commercial software houses. The paper traces the early research collaborative activities in this area between the University Technology of Malaysia (UTM) and the Standards and Industrial Research Institute of Malaysia (SIRIM) to develop prototype computers and keyboards to handle Jawi as well as establish a standardised code for the script. The paper describes the activities of the Digital Jawi Project partners (Department of Islamic Development Malaysia, JAKIM, the Association of Jawi Writing Enthusiasts, PENJAWIM and the University of Malaya) to popularise the use of Jawi through Internet applications. Such ventures include the development of JAWINET, Jawi browser, Jawi word processing software, Jawi character recognition and computer aided instructional products and services for the study of Jawi writing and spelling.
THE ENDANGERED SCRIPT
The evolution of the spoken human language was estimated to be between 50,000-30,000 B.C. (Crystal, 1998, p.293). The spoken language therefore evolved way before writing was invented, as the ability to produce and comprehend written language comes later than people's ability to speak. "Spoken language does not have to be taught; written language, by and large, does" (Writing and reading, 1998). Malaysia is a multi-racial country and the spoken languages of its populace are largely in this order, Malay or Bahasa Melayu (61% of the population), Chinese (various dialects) (30%), Tamil, Punjabi, Telugu, and Malayalam (8% of the population)(Malaysia's data, 2000). The Malay language is Malaysia's national language and is the language of the Malays of the Malay Archipelago (Malaysia, Singapore, Brunei, Southern Thailand and Indonesia). The other spoken languages, however has their roots from the languages in India and China.
The Malay language was the spoken word way before the written script evolved. Jawi originates from the Arabic scripts and evolved in the Malay world as early as 440H (1104A.D.) (Nafisah, 1999). An evidence of this is the inscription found on a tombstone dated 1303 AD in Terengganu. As such, the early written script for the Malay language naturally evolved from the Arabic alphabets. The Jawi alphabets comprise 29 Arabic characters and 6 additional letters devised by the Malays to accommodate local vocal sounds. The British invented the romanised Malay script when they colonised the Malay Peninsular in the 18th century and the English language had subsequently greatly influenced the spelling structure of the Malay language until it was standardised in the post 1973 years.
The romanised Malay or Rumi survived and thrived. The use of Jawi Malay scripts however, dwindled in an alarming rate and is considered to be an endangered script. It was once widely used in the Malay courts and was the dominent writing in the Malay world. Today the Jawi script is mainly used for Islamic religious documents and texts. There are factors that threatened even these usages of Jawi. One dominant factor is the growing reluctance among local publishers to publish religious books for the public mainly in Jawi. Economic pressures favour publications in Rumi Malay, that would include quotations from the Quran printed in Arabic script. This is because fewer Malays are Jawi literate and the situation is exacerbated by the wide availability of romanised word processing software that can easily accommodate Rumi Malay (Muhammad Mun'im and Haliza, 1994). The consequences was felt by the national Jawi daily newspaper Utusan Melayu, which almost stopped its print run due to lack of sales (Ahmad Zaki, 1998).
REVIVALISM THROUGH DIGITISATION
An attempt to revive the use of Jawi was initialised when the Ministry of Education in Malaysia introduced the teaching of Jawi script in public primary schools. The essence of this is reflected in one of the mission statement of the Department of Islamic and Moral Education Malaysia, that is, to ensure that every Muslim child that completes year six at the primary level can read the Quran as well as read and write Jawi. This skill is taught within the Islamic education curriculum. Even so, the rate of Jawi literate Malay children remained low today and there is growing concern that the future generation would not be able to read the literary text of their national heritage (Study on learning..., 1989). The study found that among the sample of 853 standard six students from 24 schools, throughout Malaysia, only 68.23% could read Jawi and 58.34% of the students could write it.
Another approach is to popularize the use of Jawi through information technology. Research and development in this area was dominated in the early years by academics from Universiti Teknologi Malaysia (UTM). UTM produced the first prototype computer, which can handle the Jawi script, in 1983 (Ahmad Zaki, (1986, 1987, 1998). UTM also collaborated with the Standards and Industrial Research Institute of Malaysia (SIRIM) to devise a standard for Jawi national character set for data interchange purposes. This led to the development of a character set compatible with the ISO8859 Arabic character set. The Jawi software developed could handle left-to-right and right-to-left script writings. UTM also designed a new keyboard layout that supported Jawi character input. The software and keyboard is used by UTM to enter data into their Quran Information System (QIS) project (Mohd. Shazali, 1990). Today, those working with Jawi text use custom fonts either in the Windows or Macintosh environment. The Jawi provided by most software is a modification of the Arabic font. Examples of such software are WinText and AlKaatib. Also, the Jawi characters are based on the ISO 9036 code set (ISO9036, 1987) which defines the stand-alone version of Arabic characters in a form that can be used for interchange between computer systems using a 7-bit code set. This is supplemented by the ISO 1182 (1996) that defines the use of Arabic alphabet character set for bibliographic information interchange. UTM and SIRIM were also active in the area of automatic conversion of Rumi text into Jawi. The method used was to break up the Rumi phonemes and map it to the corresponding phonemes in Jawi. There are numerous problems that need to be surmounted in this context, because the multiplicity of mapping may result in errors, especially when handling words which have multiple meanings or variant pronunciations (Muhammad Mun'im, 1994).
The Malaysian government's involvement in popularizing the use of Jawi was more active through the Department of Islamic Development Malaysia (JAKIM), which was established by the Malaysian Council of Rulers (Majlis Raja-Raja Malaysia) in January 1997. One of JAKIM's mission is to increase the reverence and acceptance of the Jawi script by using information technology as an enabler (JAKIM, 2001). A memorandum of understanding was signed between JAKIM, the Association of Jawi Writing Enthusiasts (PENJAWIM) and a software company (Allis Tech) in 1997 and as a result, the JAWINET homepage was launched and was maintained by PENJAWIM. The project enables selected schools with computers that can support and have Internet connections send and receive e-mails, as well as post web pages in Jawi. The project uses a multilingual browser called Tango distributed by Allis Technologies Inc.
To activate more participation from the educational institutions, another MOU was signed between JAKIM, PENJAWIM and the University of Malaya in March 1998. In the same year, a workshop on JAWINET was held at the Faculty of Computer Science and Information Technology (FCSIT), University of Malaya, which brought together parties interested in popularizing the Jawi script. FCSIT subsequently continued the JAWINET project and this extended into the Digital Jawi Project (DJP).
The focus activity of the collaborative parties is on research and development and dissemination of Jawi applications especially through the Internet. The JAKIM, PENJAWIM and UM collaboration have five main issues to tackle:
(a) To produce the architecture, standard, technology, product and services related to digital Jawi and for the use by JAWINET users;
(b) To produce an Internet software for the JAWINET system to enable Internet users to surf, read, author and communicate in Rumi or Jawi Malay;
(c) To organise educational and training programmes to encourage the use of digital Jawi technology;
(d) To form an association that gather members from various fields who could contribute to the continuous development of the digital Jawi; and
(e) To promote awareness about digital Jawi and JAWINET (Ahmad Zaki, 1998).
The University of Malaya currently provides and maintain a Digital Jawi Laboratory, where most of the Jawi script projects were developed. Collaborative efforts were also geared towards improving the JAWINET homepage that disseminates information about research and development as well as activities of the Digital Jawi Project (Figure 1).
Figure 1: The Main Menu in JAWINET
True to its mission, JAWINET provides the basis for various possible applications that can be developed using Jawi. Five main modules are provided; informational section on the Digital Jawi project; a guide on writing Jawi; an information kiosk on knowledge and Islam; a section on the Malay heritage; a recreation module and a module that links to relevant Malaysian organizations. An overview of the Jawi Digital Project is illustrated in Figure 2.
Figure 2: E-Jawi Collaborative Ventures between JAKIM, PENJAWIM and UM
In Figure 2, JAKIM represents the government's involvement in the collaboration. To indicate their earnestness, JAKIM has provided for a dual-script viewing especially in its digital library module, where users can choose to view menus and text in Jawi (Figure 3). JAKIM contributes expertise in the orthography, spelling and pronunciation of Jawi script. PENJAWIN represents Jawi enthusiasts, comprising Jawi clubs and software companies who work closely with the Malaysian Standards and Research Institute (SIRIM) and Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP) to develop Jawi-based products and services. PENJAWIM helps to shape the policy, content and standards for Jawi products and services. The University of Malaya represents the educational institution that will collaborate with other interested parties to raise funds and promote research and development in this area. The model also highlights some of the projects undertaken by the Digital Jawi task group to popularize the use of Jawi.
Figure 3: JAKIM's Digital Library Module
The research activities on Jawi have spread to other local universities. Khairuddin and Ramlan (1996) first mentioned the application of neural network (NN) techniques at a conference in Serdang, Malaysia. The NN technique was used to classify Jawi characters. Following this, researchers at the Mara University of Technology (UiTM) and National University of Malaysia (UKM) collaborated on the application of recurrent neural network techniques in recognizing handwritten Jawi words. Work on this project was first reported in 1998 (Mazani, et al.) and after four years, the researchers revealed that recurrent neural networks can be applied to solve handwritten recognition problems (Mazani, et al, 2001). This result means that it would be possible for the Jawi illiterate reader to understand old literary handwritten texts. Although this goes against the grain of encouraging researchers to read Jawi, it helps promote research on Malay manuscripts. At the Multimedia University three researchers are developing a teaching software that aids users in the learning of Arabic calligraphy. The software can be used to test handwritten Arabic characters for correctness specific to the Thuluth calligraphy method (Nor Rafeah, Seyed Mohamed and Akbar, 2001). The Universiti Sans Malaysia (USM) and Winsoft of France have produced a Jawi word processing programme called Winsoft Jawi in 1994 (UTM, 2001).
There are also inputs from the private sector. The software houses have played their role by publishing software for Jawi. The local company, Softrade have created the Jawi Writer that can run with Word 97 (Softrade, 1999). The company also provided a daily prayer program in Jawi called Daily Doas.
Profficient Computer Technology Sdn Bhd (2001) in the state of Kelantan is another example of an active software house in this context (Profficient, 2001). The company develops a Virtual Jawi keyboard, which follows the International Jawi keyboard standard in line with MLIT standardization. The keyboard comprises 28 Arabic alphabets and 35 Jawi alphabets. The company worked closely with the Malaysian Institute of Microelectronic Systems (MIMOS) and together they have successfully developed the Jawi and Arabic word processing sub-programme called Comil Jawi Editor for their multimedia authoring tool, Comil Zamrud (Figure 3).
Figure 3: The Comil Jawi Editor
The company also collaborated with the Dewan Bahasa dan Pustaka to market the Jawi word processing software, called Jawi Word Pro 1.0, which runs with Windows 95/98. This tool was developed by using Jbuilder 4.0. The features provided together with this word processing package includes; a virtual keyboard which support both the Arabic and the additional six Jawi alphabets; the insertion of punctuations marks for writing Quranic text; a spell word list for Rumi-Jawi transliteration; Jawi e-mail and the storing of text in html format. Profficient Computers also develop a Jawi Board game of droughts that promotes the learning of Jawi spelling. In addition, Gordon (1990) from Image Alpha, Hong Kong, revealed the development of an application to translate documents in Rumi to Jawi. This would allow the creation of Jawi version of any Rumi document and as such assists in the use and preservation of the Jawi script.
Another example of a private sector venture in this context is the development of information systems that uses Jawi. In Kedah, a partially state owned company stationed at the Kulim HiTech Park has launched the Mosque Net that connects mosques in the state through a communication networks that links various computer applications which support Jawi. In the banking sector, the Islamic Bank boasts of an Islamic banking solution that supports the Jawi script. Online financial transactions give their users the option to use Jawi or Rumi when submitting transactions with the bank's computer systems.
CONCLUSION
The revival of interest concerning Malay Jawi is still sporadic and a number of programmes need to be spearheaded to promote and sustain interest. This can be done in a number of ways, which includes the possible hosting of international conferences on the digitization of non-Roman scripts and the management of non-Roman script-based information systems in the WWW. This will help pool researchers in this area and activate collaboration.
The Jawi script applications can also make use of other research findings. Suaidi (1997) at the University of Leeds, has developed an Arabic writing programme called Uktub Li (UL) text generator to aid non-Arabic speaking students to improve their Arabic writing skills. UL is made up of component modules and linked references to assist the production of Arabic text. In addition to word processing facilities, UL has a library of rhetorical structures, useful for developing styles of documents. Students using it, can incorporate the structures provided within their writings. The system assists students to detect and correct errors during the writing process. Students can consult the dictionaries and grammar books provided online for them. A similar system would be a bonus to the novice Jawi users and help hasten their grasp of Jawi spelling rules.
In the National University of Singapore work is underway using Java applets, for a multi-language converter that can give a truer display of non-Romanised characters over the World Wide Web (Leong, Tan, Govindasamy and Lee, 1996). The project has been succesful in handing Chinese, Korean and Tamil text. The converter allows users to submit queries and text in their own non-Romanised script. Possible collaboration can be initiated in this context for the Jawi script.
Arabic character database management and text retrieval system could be the focus of future research. A Jawi querying agent and search engine would do wonders to unveil relevant information from large full-text databases of Jawi text. This means the possible usage of Jawi for daily life needs instead of using it only to read religious and classical literary text or manuscripts. This would help to disassociate the perception of Jawi with the script for religious and traditional purposes but rather a language that can be used for everyday living.
REFERENCES
Ahmad Zaki Abu Bakar. 1998. Preserving a national heritage through multilingual information technology: country report. MLIT Symposium: GII/GIS for Equal Language Opportunity, 6-7 October 1998, Ha Noi, Vietnam: 4p. Also available at: http://www.cicc.or.jp/english/hyoujyunka/mlit3/7-4.html.
Ahmad Zaki Abu Bakar. 1986. Natural language processing of Jawi script. Paper presented at the first JSPS-VCC Seminar on Integrated Engineering held on 11-12 December 1986 in Kuala Lumpur. Kyoto: Faculty of Engineering, Kyoto University: 343-346.
Ahmad Zaki Abu Bakar. Natural language processing and understanding of bahasa Malaysia. Paper presented at the third Malaysian National Computer Conference, held at 19-20 August 1987 in Kuala Lumpur.
Crystal, David.1997. Encyclopedia of language. 2nd ed. Cambridge, Mass.: Cambridge University Press: 293.Gordon, Peter. 1990. Development of a Rumi to Jawi translator. Paper presented at the International Conference on Information Technology, 17-20 September 1990, Kuala Lumpur: 11p.
Mohd. Shazali. 1990. Databases in Malaysia: country report. Paper presented at the 4th AFSIT, October 24, 1990, Tokyo. Available at: http://www.cicc.or.jp/english/hyoujyunka/af04/4-06.html
ISO 9036, Available at: http://www.dkuug.dk/il8n/charmaps/ASMO_449.
JAKIM. Available at: http://www.islam.gov.my
Khairuddin Omar and Ramlan Mahmud. 1996. Genetik-rangkaian neural untuk pengkelasan aksara Jawi. Paper presented at the National Conference on Research and Development in Computer Science and its Applications , 26-27 June 1996 , Serdang;p.5-9.
Leong, Kok Yong; Tan, Tin Wee; Govindasamy, Naa and Lee, Teck Chee. 1996. Multiple language support over the world wide web. Available at: http://www.isoc.org/isoc/whatis/conferences/inet/96/proceedings/a5/a5_2.htm
Malaysia's data on population. 2000. Available at: http://www.ids.org.my/stats/KeyData/population.htm
Mazani Manaf, Mohd Jamil Abu Sari; Abdul Razak Hamdan and Muhammad Mohd Yusof. 1998. Recognition of handwritten Jawi script and transliteration of Jawi scripts to Rumi scripts. Paper presented at the International Conference on Information Technology and Multimedia, 28-30 September 1998, Kajang: 7p.
Mazani Manaf, Mohd Jamil Abu Sari; Abdul Razak Hamdan & Muhammad Mohd Yusof. 2001. Application of Bama optimised recurrent neural network in handwritten recognition of Jawi works. Paper resented at the International Conference of Information Technology and Multimedia, 13-15 August, Universiti Tenaga Nasional, Bangi.
Muhammad Munim Ahmad Zabidi and Haliza Ibrahim. 1994. Text processing in Malay, AFSIT, Tokyo, 27th September: 9p. Also available at: http://www.cicc.or.jp/english/hyoujyunka/af08/8-07.html
Nafisah Ahmad. 1999. Romanization of multiscript/multilingual materials: experiences of Malaysia. 65th IFLA Annual Conference, 20-28 August 1999, Bangkok.
Nor Rofeah A. Sani and Seyed Mohamed Buhari. 2001. A Method of recognition of Arabic calligraphy characters. Paper presented at the International Conference of Information Technology and Multimedia, 13-15 August, Universiti Tenaga Nasional, Bangi.
Profficient Computer Technology Sdn Bhd. 2001. Available at: http://serambisaujana.tripod.com/aplikasi.htm
Softrade. 1999. Available at: http://www3.jaring.my/softrade
Su'aidi Safei. 1997. Computer assisted Arabic writing. Ph.D. Abstract. University of Leeds. Available at http://cbl.leeds.sc.uk/~www/showcase/theses/abstracts/safei.html
A study on learning Islamic education in the primary schools in Peninsular Malaysia. 1989. Kuala Lumpur: Educational Planning and Research Division ( EPRD). Available at: http://www2.moe.gov.my/~bppdp/abs/1989.htm
UTM: Unit Terjemahan Melalui Komputer. 18th June 2001. Available at: http://utmk.ultra.cs.usm.my/content/products.htm
Writing and reading. 1998. Available at: http:www.ling.upenn.edu/courses/Fall_1998/ling001/writinglect.html
========================================================================================== 이 말레이어버전은 http://www.epedoman.com/에 있는 영-말-영 번역기를 통해서 번역한것임. Angka suatu ancaman yang Kes Language:The Jawi Script Ditulis Mashkuri Yaacob; Edzan Che Nasir Mahmud & Nor A.N.;Rohana Zainab Universiti Malaya, Kuala Lumpur. Abstrak Jawi bahawa tulisan tulisan Orang Melayu itu mendasarkan di atas skrip Bahasa Arab yang menambah enam buah huruf lebih ke dalam bunyi suara Orang Melayu penempatan. Penggunaan skrip ini dengan cepat sedang semakin berkurang dan pemerintah Malaysia dan juga parti berminat telah mencuba memajukan penggunaan skrip melalui projek digitisaion. Kertas ini menerangkan percubaan di Malaysia untuk memajukan penggunaan skrip Jawi melalui usaha niaga kerjasama antara perwakilan pemerintah, institusi pelajaran dan rumah perisian komersil. Kertas mengesan penyelidikan awal aktiviti kerjasama di bidang dari Malaysia (UTM) antara Universiti Teknologi ini Dan Piawai dan Institut Penyelidikan Perindustrian dari Malaysia (SIRIM) Memajukan komputer prototaip dan papan kekunci untuk mengendalikan Jawi dan juga mengadakan suatu tatasusila yang dipiawaikan untuk skrip. Kertas menerangkan aktiviti rakan Digital Jawi Project (Jabatan dari Malaysia Perkembangan yang Islam, JAKIM, Persatuan Peminat Jawi Write, PENJAWIM dan Universiti Malaya) itu Mempopularkan penggunaan Jawi melalui internet application. Usaha niaga seperti itu termasuk perkembangan JAWINET, pelungsur internet Jawi, perisian WORD PROCESSING Jawi, pengiktirafan sifat Jawi dan keluaran pendidikan yang COMPUTER AIDED dan perkhidmatan untuk kaji tentang tulisan Jawi dan ejaan. SKRIP yang TERANCAM Evolusi bahasa manusia yang cakap ditaksir antara 50,000-30,000 BC ( Kristal, 1998, p.293) . Bahasa cakap itu oleh kerana itu merencana cara sebelum tulisan direka, sebagai kebolehan untuk hasil dan faham ditulis bahasa mari selepas itu daripada kebolehan orang untuk bercakap. "Digunakan bahasa jangan harus diajar; ditulis bahasa, pada dasarnya, membuat" (Tulisan, 1998 dan bahan bacaan). Malaysia adalah sebuah negara berbagai perkauman dan bahasa cakap penduduknya berada sebahagian besarnya di dalam tempahan ini, Melayu atau Malay (61% penduduk), China (berbagai-bagai dialek) (30%), Tamil, Punjabi, Telugu, dan Malayalam (8% penduduk (data Malaysia, 2000)) . Bahasa Melayu adalah bahasa nasional Malaysia dan bahasa Orang Melayu Kepulauan (Malaysia, Singapura, Brunei, Selatan Thailand dan Indonesia) Melayu . Lain digunakan bahasa, walau bagaimanapun mempunyai akar mereka di India dan China daripada bahasa. Bahasa Melayu itu adalah cara cakap perkataan sebelum skrip yang tertulis itu mengubah. Jawi berpunca daripada skrip Bahasa Arab dan mengubah sama awal di dunia Melayu sebagai 440H ( 1104A.D. ()Nafisah, 1999). Suatu bukti ini bahawa ukiran mendapat di atas suatu batu nisan yang ditarikhkan ad_ 1303 di Terengganu. Selaku, skrip yang awal tertulis untuk bahasa Melayu itu secara semula jadi mengubah daripada abjad Bahasa Arab. Abjad Jawi terdiri daripada 29 buah huruf Bahasa Arab dan 6 pucuk surat tambahan merancang ke bunyi suara penempatan penempatan oleh Orang Melayu. Orang Britain mereka skrip Melayu romawi ketika mereka coloni Malay Peninsular pada abad ke-18 dan english language kemudiannya secara besar-besaran telah mempengaruhi struktur ejaan bahasa Melayu sehingga ia dipiawaikan 1973 tahun di dalam kiriman. Orang Melayu romawi atau Rumi itu selamat dan memperkembangkan. Penggunaan skrip Jawi Malay walau bagaimanapun, semakin berkurang di dalam suatu kadar cemas dan dianggap sebuah skrip yang terancam. Ia sekali luas digunakan di mahkamah Melayu dan telah ditulis dalam dunia Melayu dominent itu. Pada masa sekarang skrip Jawi itu terutamanya digunakan untuk dokumen agama yang Islam dan teks. Terdapat faktor yang pun mengancam penggunaan Jawi ini. Satu faktor paling berpengaruh adalah keengganan yang membangun di antara penerbit tempatan untuk menerbitkan buku agama terutamanya untuk rakyat di Jawi. Tekanan ekonomi menyokong penerbitan di Rumi Malay, yang akan masukkan petikan daripada QURAN yang dicetak di dalam skrip Bahasa Arab. Ini oleh kerana tidak lebih lagi ramai Orang Melayu adalah Jawi boleh membaca dan menulis dan keadaan ditambah buruh oleh adanya perisian romawi WORD PROCESSING yang dengan mudah dapat menempat Rumi Malay (Muhammad Mun'im dan Haliza, 1994) yang luas . Akibat dirasa oleh Tanah Melayu yang nasional Utusan akhbar harian Jawi, yang mana hampir-hampir menghentikan larian cetakannya akibat kekurangan jualan (Ahmad Zaki, 1998) . PEMULIHAN MELALUI ANGKA Suatu percubaan menghidupkan semula penggunaan Jawi diparapi ketika Kementerian Pendidikan di Malaysia memperkenalkan perguruan skrip Jawi di dalam sekolah rendah awam. Pati ini dibalikkan, iaitu, menjamin bahawa setiap orang kanak-kanak Islam yang siap tahun enam pada peringkat utama dapat membaca QURAN dan juga membaca dan menulis Jawi di salah satu kenyataan misi Jabatan dari Malaysia Pendidikan Islam dan Berprinsip Moral. Kemahiran ini diajar dalam kurikulum pendidikan Islam. Meskipun demikian, kadar Jawi kanak-kanak Melayu yang boleh membaca dan menulis kekal rendah hari ini dan sana sedang berkembang berkenaan bahawa _generation2 masa hadapan tidak akan dapat membaca teks susastera warisan nasional mereka ( Belajar di atas belajar ..., 1989) . Penelitian mendapat yang di antara sampel daripada 853 piawai enam orang pelajar dari 24 buah sekolah, di seluruh Malaysia, 68.23% boleh membaca Jawi sahaja dan 58.34% daripada pelajar boleh menulisnya. Satu lagi kemunculan harus mempopularkan penggunaan Jawi melalui teknologi maklumat. Penyelidikan dan pembangunan di bidang ini dikuasai dengan pengakademik pada tahun awal dari Malaysia Universiti Teknologi (UTM) . UTM menghasilkan komputer pertama prototaip, yang mana dapat mengendalikan Jawi skrip, pada tahun 1983 ( Ahmad Zaki, (1986, 1987, 1998) . UTM juga berkerjasama dengan Piawai dan Institut Penyelidikan Perindustrian dari Malaysia (SIRIM) Merancang suatu piawai untuk Jawi set aksara nasional untuk data tukar gantikan tujuan. Ini membawa set aksara Bahasa Arab yang sesuai dengan ISO8859 ke perkembangan suatu set aksara. Perisian Jawi yang maju boleh mengendalikan kiri-kepada-hak dan hak-kepada-kiri menulis skrip tulisan. UTM juga merekabentuk suatu susunan papan kekunci baru input yang disokong sifat Jawi itu. Perisian dan papan kekunci biasa dengan memasuki data ke dalam Maklumat Sistem mereka QURAN (QIS) oleh UTM Projek ( Mohd. )Shazali, 1990. Hari ini, itu yang bekerja dengan teks Jawi menggunakan fon beradat juga di dalam Tingkap atau persekitaran Macintosh. Jawi yang dibekalkan oleh kebanyakan perisian adalah suatu pengubahsuaian fon Bahasa Arab. Contoh perisian seperti itu adalah WinText dan AlKaatib. Juga, sifat Jawi itu berdasar ISO 9036 yang kod menyediakan (ISO9036, 1987) Yang mana mendefinasikan versi yang beroperasi sendiri huruf Bahasa Arab di dalam suatu bentuk yang dapat digunakan untuk penukaran antara sistem komputer yang menggunakan suatu kod 7-bit set. Ini ditambahkan oleh ISO 1182 (1996) yang mendefinasikan penggunaan set aksara abjad Bahasa Arab untuk maklumat bibliografi penukaran. UTM dan SIRIM juga ke dalam Jawi aktif di bidang saudara baru automatik teks Rumi. Kaedah yang digunakan harus membahagi fonem Rumi tersebut dan peta ia ke fonem yang sepadan di Jawi. Yang terdapat masalah banyak perlu diatasi di dalam konteks ini, oleh kerana multiplicity peta boleh menyebabkan kesilapan, terutamanya apabila mengendalikan kata-kata yang mana mempunyai cara berlipat ganda atau sebutan (Muhammad Mun'im, 1994) varian . Penglibatan pemerintah Malaysia dalam mempopularkan penggunaan Jawi itu lebih aktif melalui Jabatan dari Malaysia Perkembangan yang Islam (JAKIM), yang mana ditubuhkan oleh Majlis Malaysia untuk Pemerintah (Majlis Malaysia Raja-raja) Pada Januari 1997. Salah satu misi JAKIM harus menaikkan penunjukan rasa hormat dan penerimaan terhadap skrip Jawi dengan menggunakan teknologi maklumat sebagai seorang kebolehan (JAKIM, 2001) . Suatu memorandum persefahaman ditanda tangan antara JAKIM, Persatuan Peminat Jawi Write (PENJAWIM) Dan sebuah syarikat perisian pada tahun 1997 (Teknologi Allis) dan akibatnya, lelaman JAWINET itu dilancarkan dan sambungan Internet sudah menghantar dan terima e-mel, dan juga mengirimkan lelaman di Jawi dan ditegaskan bahawa projek membolehkan sekolah terpilih dengan komputer yang dapat menyokong oleh PENJAWIM. Projek menggunakan seorang pelungsur internet terbilang bahasa memanggil Tango membahagi oleh inc Allis Technology Untuk menggerakkan lebih banyak penyertaan daripada institusi pelajaran, satu lagi MOU ditanda tangan antara JAKIM, PENJAWIM dan Universiti Malaya pada Mac 1998. Pada tahun yang sama, sebuah bengkel di atas JAWINET ditahan di Fakulti Sains Komputer dan Teknologi Maklumat (FCSIT), Universiti Malaya, yang mana membawa bersama berparti berminat dalam mempopularkan skrip Jawi. FCSIT kemudiannya meneruskan projek JAWINET dan ini menyambung ke dalam Jawi Project (DJP) Digital . Aktiviti parti kerjasama tumpuan berada di atas penyelidikan dan pembangunan dan sebaran penggunaan Jawi melalui terutama Internet. JAKIM, PENJAWIM dan UM kerjasama ada lima buah isu utama untuk menangani: (Suatu untuk menghasilkan seni bina, piawai berhubungan kepada Jawi digital dan untuk penggunaan oleh pengguna JAWINET, teknologi, keluaran dan perkhidmatan itu); (B untuk sistem JAWINET untuk membolehkan pengguna Internet melungsur untuk menghasilkan suatu perisian Internet), baca, pengarang dan komunikasi di Rumi atau Jawi Malay; (C pembelajaran untuk mengelolakan) dan program latihan untuk menggalakkan penggunaan teknologi Jawi digital; (D) membentuk suatu persatuan yang kumpulkan anggota dari berbagai-bagai padang yang boleh sumbang kepada perkembangan berpanjangan Jawi digital; Dan (E untuk memajukan kesedaran tentang Jawi digital) dan JAWINET (Ahmad Zaki, 1998) . Universiti Malaya pada masa ini membekalkan dan memelihara suatu jawi laboratory Digital, di mana kebanyakan Jawi menulis skrip projek dimajukan. Usaha kerjasama juga gear ke arah memperbaiki lelaman JAWINET yang menyebarkan maklumat tentang penyelidikan dan pembangunan dan juga aktiviti Jawi Project (1 Figure-) Digital . 1 figure-: menu utama di JAWINET Benar kepada misinya, JAWINET membekalkan asas untuk berbagai-bagai penggunaan yang berpotensi yang dapat dimajukan Jawi boleh digunakan. Lima modul utama dibekalkan; bahagian berbentuk maklumat di atas projek Digital Jawi; Seorang pemandu di atas Jawi tulis; sebuah warung maklumat di atas pengetahuan dan Islam; Sebahagian di atas warisan Melayu; suatu modul hiburan dan suatu modul yang menghubungkan kepada organisasi Malaysia yang berkaitan. Suatu tinjauan Jawi tersebut Projek Digital digambar di dalam 2 Figure-. 2 figure-: E - Jawi Usaha Niaga Kerjasama antara JAKIM, PENJAWIM dan UM Di dalam 2 Figure-, JAKIM merupakan penglibatan pemerintah dalam kerjasama. Ke penunjukan cengkeraman mereka, JAKIM telah membekalkan suatu skrip-kembar yang dilihat di dalam terutama modul digital librarynya, yang di mana pengguna dapat pilihkan melihat menu dan teks di Jawi (3 Figure-) . JAKIM menyumbang kepakaran di orthography, ejaan dan sebutan Jawi skrip. PENJAWIN merupakan peminat Jawi, terdiri daripada Jawi kelab dan syarikat perisian yang berkesan dengan Piawai Malaysia rapat dan Institut Penyelidikan (SIRIM) Dan dan Pustaka Dewan Bahasa untuk membangunkan keluaran berasaskan jawi dan perkhidmatan (DBP). PENJAWIM menolong menentukan dasar, kandungan untuk keluaran Jawi dan perkhidmatan dan piawai. Universiti Malaya mewakili institusi pelajaran yang akan berkerjasama dengan parti berminat lain untuk mengutip wang dan memajukan penyelidikan dan pembangunan di bidang ini. Model juga menekankan beberapa buah projek yang memberi kesanggupan oleh kumpulan Digital tugas Jawi untuk mempopularkan penggunaan Jawi. 3 figure-: Modul Digital Library JAKIM Aktiviti penyelidikan di atas Jawi telah merebak kepada universiti tempatan lain. Khairuddin dan Ramlan (1996) terlebih dahulu menyebutkan penggunaan rangkaian neural (NN) Teknik di suatu persidangan di Serdang, Malaysia. Teknik NN itu biasa dengan klasifikasi sifat Jawi. Mengikut ini, penyelidik di Mara University Teknologi (UiTM) Dan NATIONAL UNIVERSITY dari Malaysia (UKM) berkerjasama di atas penggunaan teknik rangkaian neural yang berulang-ulang di dalam mengiktirafkan perkataan Jawi tulis tangan. Usahakan projek ini terlebih dahulu dilaporkan pada tahun 1998 ( Mazani, dan lainnya. )Dan selepas empat tahun, penyelidik mendedahkan bahawa rangkaian neural yang berulang-ulang dapat digunakan menyelesaikan masalah pengiktirafan tulis tangan ( Mazani, dan lainnya, 2001) . Keputusan ini bermakna bahawa ia akan menjadi pembaca tidak boleh membaca dan menulis yang munasabah untuk Jawi untuk memahami teks tulis tangan yang susastera dan lama. Walaupun ini bertentangan untuk penyelidik menggalakkan untuk membaca Jawi, ia menolong majukan penyelidikan di atas manuskrip Melayu. Di Universiti Multimedia tiga orang penyelidik sedang memajukan suatu perisian mengajar yang membantu pengguna di dalam pembelajaran seni khat Bahasa Arab. Perisian dapat biasa dengan menguji sifat Bahasa Arab yang tulis tangan ketepatan khusus pada kaedah seni khat Thuluth ( Ataupun Rafeah, Lihat Mohamed dan Akbar, 2001) . Malaysia Universiti Sans (USM) dan Winsoft dari Perancis telah menghasilkan sebuah program 1994 (UTM, 2001) WORD PROCESSING Jawi yang Winsoft Jawi dijemput . Sana juga input daripada sektor swasta. Rumah perisian telah bermain peranan mereka dengan menerbitkan perisian untuk Jawi. Kumpulan tempatan, Softrade telah mencipta Pengarang Jawi yang dapat berlari itu dengan Kata 97 (Softrade, 1999) . Kumpulan juga membekalkan bahawa sebuah program harian doa di Jawi memanggil Daily Doas. Bhd (2001) Profficient COMPUTER TECHNOLOGY Sdn di negeri Kelantan bahawa satu lagi buah contoh suatu perisian aktif tempat di konteks (Profficient, 2001) ini . Kumpulan memajukan sekeping papan kekunci Maya Jawi, yang mana mengikut piawai Antarabangsa papan kekunci Jawi selaras dengan pemiawaian MLIT. Papan kekunci terdiri daripada 28 abjad Bahasa Arab dan 35 abjad Jawi. Kumpulan berkesan dengan rapat dengan Institut Malaysia untuk Mikro-Elektronik Sistem (MIMOS) Dan bersama mereka berjaya telah memajukan Jawi dan program-bawah WORD PROCESSING Bahasa Arab memanggil Penyunting Comil Jawi untuk peralatan karang mereka yang multimedia, Comil Zamrud (3 Figure-) . 3 figure-: Penyunting Comil Jawi itu Kumpulan juga berkerjasama dengan dan Pustaka Dewan Bahasa untuk memasarkan perisian WORD PROCESSING Jawi, memanggil Jawi Kata Ahli 1.0, yang mana berlari dengan Windows95/98. Peralatan ini dibesarkan dengan menggunakan Jbuilder 4.0. Ciri yang dibekalkan bersama dengan pakej WORD PROCESSING ini termasuk; Sekeping papan kekunci maya yang sokongan kedua-dua Bahasa Arab dan enam abjad tambahan Jawi itu; Kemasukan tanda baca menandai kerana menulis teks Quran; suatu senarai perkataan ejaan untuk transliteration Rumi-jawi; E-mel Jawi dan stor teks di dalam format html. Profficient Compute juga membangunkan suatu permainan Jawi Board kemarau yang memajukan pembelajaran ejaan Jawi. Sebagai tambahan, Gordon (1990) daripada Gambaran Alfa, Hong Kong, mendedahkan perkembangan suatu penggunaan untuk menterjemahkan dokumen kepada Jawi di Rumi. Ini akan membenarkan dokumen kepada ciptaan versi Jawi sebarang Rumi dan selaku membantu dalam penggunaan dan pemeliharaan skrip Jawi. Satu lagi buah contoh suatu usaha niaga sektor swasta di dalam konteks ini adalah perkembangan sistem maklumat yang menggunakan Jawi. Di Kedah, suatu separuh menerangkan bahawa syarikat sendiri yang stesen pada Taman Kulim HiTech telah memulakan Masjid Internet yang menghubungkan masjid melalui suatu rangkaian perhubungan yang menghubungkan berbagai-bagai computer apply di negeri yang Jawi sokongan. Di dalam sektor pengurusan bank, Bank Islam bermegah dengan suatu penyelesaian urusan bank yang Islam yang menyokong skrip Jawi. Transaksi atas talian kewangan memberi opsyen untuk menggunakan Jawi kepada pengguna mereka atau Rumi semasa menyerahkan transaksi dengan sistem komputer bank. Kesimpulan Pemulihan yang menarik tentang Malay Jawi masih sekali-sekala dan beberapa buah program perlu dijadi pelopor untuk maju dan menanggung minat. Ini dapat dibuat beberapa cara, yang mana termasuk tuan rumah munasabah persidangan antarabangsa di atas digit skrip tidak Romawi dan pengurusan sistem berasaskan skrip maklumat tidak Romawi di dalam WWW Ini akan menolong kumpulkan penyelidik di bidang ini dan gerakkan kerjasama. Jawi menulis skrip penggunaan juga dapat memanfaatkan dapatan penyelidikan lain. Suaidi (1997) di Universiti dari Leeds, telah membangunkan sebuah program tulisan Bahasa Arab memanggil Uktub Li (UL) Penjanakuasa teks membantu pelajar cakap yang tidak Bahasa Arab memperbaiki kemahiran tulisan Bahasa Arab mereka. UL direka modul komponen dan rujukan untuk membantu penghasilan teks Bahasa Arab dihubungkan. Di samping kemudahan WORD PROCESSING, UL mempunyai suatu buah perpustakaan struktur retorik, berguna kerana membangunkan gaya dokumen. Pelajar yang menggunakannya, dapat menggabungi struktur yang dibekalkan dalam tulisan mereka. Sistem membantu pelajar mengesan dan kesilapan betul semasa proses tulis. Pelajar dapat meminta nasihat kamus dan buku nahu membekalkan atas talian untuk mereka. Suatu sistem serupa akan menjadi suatu ganjaran ke pengguna Jawi orang baru dan pertolongan menggesa pegangan kuat aturan ejaan Jawi mereka. Di dalam kerja-kerja Universiti Kebangsaan Singapura applet java penggunaan sedang dilaksanakan, untuk seorang penukaran berbagai bahasa yang dapat memberi suatu pameran yang lebih benar sifat tidak Romawi di atas world wide web (Leong, Tan, Govindasamy dan Lee, 1996) . Projek adalah succesful di dalam menyerahkan orang China, Korea dan teks Tamil. Penukaran itu membenarkan pengguna menyerahkan pertanyaan dan teks di dalam skrip tidak Romawi sendiri mereka. Kerjasama yang berkemungkinan dapat dimulakan di dalam konteks ini untuk skrip Jawi. Pengurusan bahasa arab pangkalan data huruf dan sistem pendapatan semula teks boleh menjadi tumpuan penyelidikan masa hadapan. Sebuah bahan pertanyaan Jawi dan jentera gelintar akan membuat ketakjuban kepada bukan purdah maklumat yang berkaitan daripada pangkalan data besar keterangan-penuh teks Jawi. Ini bermakna bahawa penggunaan Jawi yang berkemungkinan untuk kehidupan sehari-hari perlu dan bukan menggunakannya sahaja untuk membaca teks susastera agama dan klasik atau manuskrip. Ini akan menolong jangan mengaitkan tanggapan Jawi dengan skrip untuk tujuan agama dan tradisional tetapi sebuah bahasa yang dapat digunakan untuk setiap hari mata pencarian. Rujukan KEBAKARAN Ahmad Zaki Abu. 1998. Memelihara suatu warisan nasional melalui teknologi maklumat terbilang bahasa: negara lapor. Simposium MLIT: GII / GIS untuk Sama Bahasa Peluang, 6-7 Oktober 1998, Ha Noi, Vietnam: 4p. Juga boleh didapati di:http://www.cicc.or.jp/bahasa inggeris/hyoujyunka/mlit3/7-4.html. KEBAKARAN Ahmad Zaki Abu. 1986. Pemprosesan Bahasa Tabii skrip Jawi. Kertas menyampaikan di Kuala Lumpur di Seminar pertama JSPS-VCC pada Kejuruteraan Gabungan yang ditahan pada 11-12 Disember 1986. Kyoto: Fakulti Kejuruteraan, Universiti Kyoto: 343-346. KEBAKARAN Ahmad Zaki Abu. Pemprosesan Bahasa Tabii dan kefahaman dari Malaysia bahasa. Kertas menyampaikan di Kuala Lumpur di 19-20 Ogos 1987 di Warga Hitung Sidang tiga Malaysia, yang menahan. Kristal, David.1997. Ensiklopedia bahasa. ed yang ke-2. Cambridge, Jisim. :Akhbar Cambridge University: 293. Gordon, Peter. 1990. Perkembangan suatu Rumi kepada pementerjemah Jawi. Kertas menyampaikan di atas Teknologi Maklumat, 17-20 September 1990, Kuala Lumpur di Persidangan Antarabangsa: 11p. Mohd. Shazali. 1990. Pangkalan data di Malaysia: negara lapor. Kertas menyampaikan di AFSIT yang ke-4, 24 Oktober 1990, Tokyo. Boleh didapati di:http://www.cicc.or.jp/bahasa inggeris/hyoujyunka/af04/4-06.html ISO 9036, Boleh Didapati di:http://www.dkuug.dk/tidak 8/charmaps / ASMO_449. JAKIM Boleh Didapati di:http://www.islam.gov.my Khairuddin Omar dan Ramlan Mahmud. 1996. Genetik-rangkaian untuk pengkelasan aksara Jawi yang saraf. Kertas menyampaikan dalam Sains Komputer dan Penggunaannya , 26-27 Jun 1996 , Serdang;p di atas penyelidikan dan pembangunan di Warga Sidang. 5-9. Leong, Kok Yong; Tan, Tin Wee; Govindasamy, Naa dan Lee, Teck Chee. 1996. Sokongan berlipat ganda bahasa di atas world wide web. Boleh didapati di:http://www.isoc.org/isoc/whatis/persidangan/inet/96/prosiding/a5 / a5_2.htm Data Malaysia di atas penduduk. 2000. Boleh didapati di:http://www.ids.org.my / stats / KeyData / population.htm Mazani Manaf, Sari Mohd Jamil Abu; Abdul Razak Hamdan dan Muhammad Mohd Yusof. 1998. Pengiktirafan skrip tulis tangan Jawi dan transliteration Jawi menulis skrip ke skrip Rumi. Kertas menyampaikan di Persidangan Antarabangsa di atas Teknologi Maklumat dan Multimedia, 28-30 September 1998, Kajang: 7p. Mazani Manaf, Sari Mohd Jamil Abu; Abdul Razak Hamdan dan Muhammad Mohd Yusof. 2001. Penggunaan Bama mengoptimumkan rangkaian neural yang berulang-ulang di dalam dikenali Jawi yang tulis tangan bekerja. Kertas berkecil hati di Persidangan Teknologi Maklumat Antarabangsa dan Multimedia, 13-15 Ogos, Tenaga Nasional Universiti, Bangi. Zabidi Muhammad Munim Ahmad dan Haliza Ibrahim. 1994. Pemprosesan teks dalam Bahasa Melayu, AFSIT, Tokyo, 27th September: 9p. Juga boleh didapati di:http://www.cicc.or.jp/bahasa inggeris/hyoujyunka/af08/8-07.html Nafisah Ahmad. 1999. Rom berbagai skrip/bahan terbilang bahasa: pengalaman dari Malaysia. Tahun Sidang yang ke-65 IFLA, 20-28 Ogos 1999, Bangkok. Ataupun Rofeah A Sani dan See Mohamed Buhari. 2001. Suatu kaedah dikenali sifat seni khat Bahasa Arab. Kertas menyampaikan di Persidangan Teknologi Maklumat Antarabangsa dan Multimedia, 13-15 Ogos, Tenaga Nasional Universiti, Bangi. Bhd Profficient COMPUTER TECHNOLOGY Sdn. 2001. Boleh didapati di:http://serambisaujana.tripod.com / aplikasi.htm Softrade. 1999. Boleh didapati di:http://www3.jaring.my / softrade Su'aidi Safei. 1997. Komputer membantu tulisan Bahasa Arab. Ph. D. Abstrak. Universiti Leeds. Boleh didapati dihttp://cbl.leeds.sc.uk/~www/almari perhiasan/tesis/ringkasan/safei.html Suatu penelitian di atas belajar pendidikan Islam di dalam sekolah rendah di Semenanjung Malaysia. 1989. Kuala Lumpur: Rancangan Pembelajaran dan Selidikkan Pembahagian (EPRD) . Boleh didapati di:http://www2.moe.gov.my / ~bppdp / abs / 1989.htm UTM: Unit Terjemahan Melalui Komputer. Lapan Belas Jun 2001. Boleh didapati di:http://utmk. Terlampau. cs. usm. Saya/kandungan/keluaran. Htm Tulisan dan bahan bacaan. 1998. Boleh didapati di: http:www.ling.upenn.edu/kursus/Jatuh_1998/ling001 / writinglect.html ======================================================================= batu_bersurat_trg.htm PENGENALAN Pada tahun 1887, Batu Bersurat telah dijumpai di kawasan Padang Tara, di tepi Sungai tara, di Kampong Buluh, Kuala Berang, Hulu Terengganu. Kemudian pada tahun 1902, Batu ini dijumpai pula oleh Saiyed Hussein bin Ghulam Ai-Baukhari, seorang ahli perniagaan, di bahagian tangga surau Kampung Buluh yang dijadikan alas membasuh kaki untuk naik ke tangga surau tersebut.Batu itu telah patah sebahagian di sebelah atas. Saiyed Hussin meminta penghulu Ali dan orang kampung mengangkat dan meletakkannya di atas rakit untuk dibawa ke Kuala terengganu. Sampai di Kuala Terengganu Batu itu dipersembahkan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Zainal Abidin III dan kemudian batu itu diletakkan di atas Bukit Puteri. Pada tahun 1922 Timbalan Penasihat Inggeris di Terengganu Encik H.S. Peterson meminta seorang Jurufoto berbangsa Jepun N. Suzuki mengambil gambar dan dihantar kepada C.O Blegden untuk dibuat pembacaan Batu ini bertulis di dalam bahassa Melayu dengan tulisan jawi yang bertarikh 702 Hijrah. Tulisan pada Batu ini menerangkan Islam sebagai agama rasmi dan hukum-hukum Islam mengenai perbuatan maksiat dan kenyataan-kenyataan palsu berserta dengan hukuman mengikut taraf seseorang. Pada tahun 1923, Batu Bersurat ini telah dihanatar ke Muzium Singapura dengan jalan pinjaman. Apabila Muzium Negara di Kuala Lumpur siap dibina, batu tersebut telah dibawa ke Kuala Lumpur sebagai pinjaman dari Muzium Raffles Singapura. Pada 12 Februari 1987, Kerajaan Negeri Terengganu telah menulis surat kepada Jabatan Muzium menyatakan hasrat untuk mendapat kembali Batu Bersurat tersebut untuk dijadikan bahan pameran di Muzium Negeri Terengganu. Pada Tahun 1991, Jumaah Menteri telah memutuskan supaya Batu Bersurat dipulangkan kepada Kerajaan Negeri Terengganu. Pada 6 Julai 1991, jam 9.30 pagi suatu upacara penyerahan kembali Batu Bersurat kepada Kerajaan Negeri Terengganu telah berlangsung di Dewan Perjanjian, Tingkat 18, Wisma Darul Iman diantara Kerajaan Persekutuan yang diwakili oleh Timbalan Ketua Setiausaha Kementerian Kebudayaan, Keseniaan dan Pelancongan Encik Ismail bin Adam dengan Kerajaan Negeri Terengganu kepada Y.A.B. Dato' Seri Amar Di Raja Tan Sri Haji Wan Mokhtar bin Ahmad, Menteri Besar Terengganu. Batu ini merupakan sebuah Peringatan berbahasa Melayu yang terawal yang dijumpai di Semenanjung Malaysia berkaitan dengan pengisytiharan agama Islam sebagai agama rasmi dan Undang-undang Islam. Di Muka Pertama "A" 1. RasululLah denganyangarwahsantabi mereka 2. Asa pada Dewata Mulia Raya beri hamba meneguhkan Agama Islam 3. Dengan benar bicara derma mereka bagi sekalian hamba Dewata Mulia Raya 4. Di Benuaku ini penentu agama RasululLah sallalLahi wassalama raja. 5. Mandalika yang benar bicara sebelah Dewata Mulia Raya di dalam 6. Bumi penentu itu fardhu pada sekalian Raja Manda. 7. Lika Islam menurut setitah Dewata Mulia Raya dengan benar. 8. Bicara berbajiki benua penentuan itu maka titah Seri Paduka. 9. Tuhan menduduki Tamra ini di Benua Terengganu adi pertama ada. 10. Jumaat di bulan Rajab di tahun saratan disasanakala. 11. Baginda RasululLah telah lalu tujuh ratus tua. Di Muka Kedua "B" 1. Keluarga di Benua jauh kan 2. Datang berikan.keempat orang berpiutang. 3. Jangan mengambil....(a)mbilhilangkanemas. 4. Kelima derma barang orang....(mar)dika. 5. Jangan mengmbil tugas buat temasnya. 6. Jika ia ambil hilangkan emas.Keenam derma barang. 7. Orang berbuat bala cara laki-laki perempuan satitah. 8. Dewata Mulia Raya jika merdeka bujang palu. 9. Seratus ratun jika merdeka beristeri. 10. Atawa perempuan bersuami ditanam hinggakan. 11. Pinggang dihambalang dengan batu matikan. 12. Jika inkar (bala cara) hambalang jika anak mandalika..... Di Muka Ketiga "C" 1. Bujang dandanya sepuluh tengan tiga jika ia......... 2. Menteri Bujang dandanya tujuh tahil se (paha).... 3. Tengah tiga, jika tetua bujang dandanya lima (tahil.... 4. Tujuh tahil sepaha masuk bandara, jika O (rang)..... 5. Merdeka. Ketujuh derma barang perempuaan hendaak.......... 6. Tiada dapat bersuami, jika ia berbuat balabicara.............. Di Muka Keempat "D" 1. ..........tiada benar dendanya setahil sepaha kesembilan derma. 2. ..........Seri Paduka Tuhan (Tuan) siapa tiada harta dendanya. 3. ..........Ke sepuluh derma jika anakku, atawa pemaainku atawa cucuku atawa keluarga ku atawa anak. 4. ..........tamra ini segala isi tamra barang siapa tiada menurut tamra ini laknat Dewata Mulia raya. 5. ...........di jadikan Dewata Mulia Raya bagi yang langgar acara tamra ini. Sumber: Koleksi Terengganu PPAT --------------------------------------------------------------------------- 1.Shellabear 2.ZABA 3.KANG Shellabear, William, Girdlestone Methodist missionary in Singapore and Malaya, born in Holkham Hall, Norfolk, England, 27 August 1862, died Hartford, Connecticut, 16 January 1947. As a soldier in Singapore in 1887, he learnt Malay and began a life's work of sharing his faith while striving to preserve Malay culture. He joined the American Methodist mission in 1891 and founded the Methodist Publishing House. He was presiding elder of the Methodist Malaysia Annual Conference (1896-1902), and was editor of the Malaysia Message. His Malay publications included an edition of the Malay Annals (Sejarah Melayu, 1896), two epic poems,. a grammar, dictionary and bible translation. In 1916 he left Malaya and studied Islam at Hartford, Cairo and Leiden. He was an editor of The Muslim World (1922-1947) and in 1925 became Professor of Islamics at Hartford. BDCM --------------------------------------------------------------------------- 2.ZABA Zainal Abidin bin Ahmad (Za`ba) dilahirkan pada 16hb September tahun 1895 di sebuah kampung kecil berdekatan dengan Kuala Pilah di Negeri Sembilan yang bernama Batu Kikir, di tepi Sungai Jempol, salah sebuah anak Sungai Muar. Ayahnya berasal dari keturunan Bugis yang telah lama menetap di Linggi dalam daerah pantai Negeri Sembilan, sedangkan bundanya anak Batu Kikir yang berasal dari keturunan Minangkabau. Dari semasa kecilnya hingga ia berusia 12 tahun Zainal Abidin dididik di rumah oleh ayahnya membaca Kitab Suci al-Qur’anu’l-Karim, mengenai ugama Islam serta bahasa dan adat resam dan peradaban Melayu. Antara tahun 1907 dan 1909 beliau belajar di sekolah Melayu sambil meneruskan pelajaran bahasa Arab dari seorang guru agama di Linggi; dan pada tahun 1910 beliau mulai memasuki sekolah Inggeris St. Paul’s Institution di Seremban hingga tahun 1915. Setelah lulus dalam peperiksaan Senior Cambridge beliau bertugas menjadi guru bahasa Inggeris di English College, Johor Bahru, pada tahun 1916, dan sesudah dua tahun di situ berpindah menjadi guru bahasa Melayu dan penterjemah bahasa Inggeris di Malay College, Kuala Kangsar. Pelajarannya terhadap bahasa Arab diteruskannya, dan pada masa inilah pula beliau mulai menulis makalah-makalah dalam surat-surat khabar serta majalah-majalah ilmiah Inggeris. Pada tahun 1923 beliau telah dilantik menjadi Penterjemah Bahasa di pejabat Pelajaran negeri-negeri Selat dan Persekutuan Tanah Melayu yang berpusat di Kuala Lumpur; kemudian pada tahun 1924 beliau telah diberikan jawatan Ketua Penterjemah di Sultan Idris Training College, Tanjong Malim, hingga tahun 1939. Antara tahun 1939 dan 1942 beliau telah berpindah ke Pejabat Penerangan Singapura dan menulis buku-buku mengenai Pendidikan Melayu dalam Jabatan Pelajaran Singapura. Pada tahun 1942 hingga 1943 pemerintah Jepun telah memindahkannya ke bahagian Radio di Singapura sebagai Pengarang Bahagian Berita Radio yang menyediakan bahan-bahan daripada bahasa Inggeris; beliau juga ditugaskan menulis buku-buku bacaan yang digunakan untuk Semenanjung Tanah Melayu dan Sumatra oleh Jabatan Pelajaran dan Ugama di bawah pemerintah Jepun. Beliau telah pulang ke Kuala Lumpur pada tahun 1945 dan berkerja di Mahkamah Tinggi dalam Jabatan Perhubungan Raya waktu pentadbiran tentera British. Pada tahun 1946 beliau bertugas dalam Pejabat Pelajaran di Kuala Lumpur sebagai Penterjemah Kanan Bahasa Melayu dan di situ mengarang buku-buku untuk sekolah Melayu. Pada tahun 1947 beliau dihantar ke London sebagai Pensyarah Bahasa Melayu di Sekolah Pengajian Timur dan Afrika di University of London. Beliau memegang jawatan ini selama 3 tahun dan dalam masa itu juga beliau berpeluang mempelajari bahasa Arab dan bahasa Belanda untuk mencukupi syarat-syarat bagi peperiksaan mendapatkan ijazah Sarjana Muda Sastera dengan Kepujian dari Universiti itu dalam bidang bahasa Melayu dan Arab. Beliau telah bercadang untuk menyiapkan pengajiannya pada tahun 1950, akan tetapi oleh kerana hal-hal tertentu beliau tidak dapat menyelesaikan kerjanya hingga tahun 1953. Setelah mendapatkan Ijazah itu dalam Darjah yang Kedua pada tahun 1953 beliau telah dilantik menjadi Pensyarah Kanan di Universiti Malaya di Singapura sebagai Ketua menubuhkan Jabatan Pengajian Melayu. Pada tahun 1956 Konggres Bahasa dan Persuratan Melayu telah menganugerahkan kepadanya gelaran Pendeta Bahasa Melayu. Pada tahun 1959 beliau telah meletakkan jawatannya dari Universiti Malaya, dan pada penghujung tahun itu juga telah dianugerahkan Ijazah kehormat Doktor Persuratan oleh Universiti itu. Bagi menandakan kehormatan atas bakti dan jasanya terhadap perkembangan bahasa dan persuratan Melayu Seri Paduka Baginda Yang Dipertuan Agung telah berkenan pada tahun 1962 menganugerahkan kepadanya Pingat Panglima Mangku Negara. Pada tahun 1973, Universiti Kebangsaan Malaysia telah menganugerahkan Ijazah kehormat Doktor Persuratan kepada beliau. Sumber daripada:LONTAR WEB ========================================================================
Make your own free website on Tripod.com